03 Januari 2012

Soalan Kuiz Ibnu Sina 1, 2, 3, 4

1. TULIS JAWAPAN ANDA DI ATAS KERTAS 'WRITING PAD ANDA, TULIS NAMA PENUH DAN TINGKATAN.  
2.TARIKH AKHIR HANTAR JAWAPAN BAGI  KEEMPAT-EMPAT SIRI KUIZ IALAH PADA 15.10.2012,HARI ISNIN 
3. HANTAR KERTAS JAWAPAN KEPADA CIKGU MAZNITA ATAU CIKGU MAZIRAH UNTUK DINILAI SETERUSNYA MENCARI PEMENANG.

 KUIZ IBNU SINA 1
*merangkumi soalan dari Bab 1  (Pengenalan Kepada Sains) dan 3 (Jirim)  Sains Tingkatan 1

Set soalan ini mengandungi 15 soalan.
          Soalan-soalan  ini merangkumi Bab 1(Pengenalan Pada Sains) dan Bab 3 (Jirim) Tingkatan 1.

           1. Nyatakan 2 fenomena semulajadi .                                
           2. Nyatakan nilai bagi imbuhan Mega.            
          3. Jadual 2 menunjukkan isipadu bagi guli yang bilangannya berbeza, dengan menggunakan kaedah                 sesaran air
Bilangan guli
Isipadu/cm3
5
6
2
25
30
10
               Jadual 1
Ramalkan isipadu bagi 35 biji guli.
4. i)Jisim sebuah  kapal angkasa lepas ialah 3000 kg di bumi. Apakah jisimnya di bulan?
   ii) Anggarkan berat sebuah kapal angkasa tersebut ketika berada di bulan.


Rajah 1
5. Anggarkan luas kawasan yang berwarna hitam di Rajah 1.
6. Apakah fungsi rod kaca semasa melakukan eksperimen di makmal?
7. Apakah maksud berat?
8. Apakah maksud jisim?
9.Nyatakan 2 perbezaaan di antara jisim dan berat.
10.Namakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur diameter luar cincin emas.
11.Namakan kaedah yang digunakan untuk mengukur isipadu pemadam pensel.
12.Namakan satu contoh logam dalam bentuk cecair pada suhu bilik.
13.Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tempoh ayunan bandul.
14.Namakan 3 alat pengukuran jisim.
15.Apakah langkah terakhir dalam penyiasatan saintifik?


                            KUIZ IBNU SINA 2
*merangkumi soalan dari Bab 2 (Sel Sebagai Unit Asas Hidup) dan 4  (Kepelbagaian Sumber-sumber di Bumi )Sains Tingkatan 1
Set soalan ini mengandungi 10 soalan sahaja.  
1. Nyatakan 2 perbezaan sel haiwan dan sel tumbuhan
Diagram 1
2. Apakah fungsi kloroplas yang terdapat dalam sel tumbuhan di diagram 1?
Diagram 23.  i)Namakan organisma yang ditunjukkan di Diagram 2.
    ii) Nyatakan samada organisma di Diagram 2 adalah unisellular atau multisellular?
    iii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda di 3 ii.
    iv) Nyatakan habitat bagi organisma di Diagram 2.
  4. Nyatakan 2 ciri logam dan 2 ciri bukan logam
Diagram 3
5.i) Namakan kaedah di Diagram 3 yang digunakan untuk memisahkan campuran.
  ii) Nyatakan 2 jenis campuran yang sesuai menggunakan kaedah ini untuk memisahkan komponen yang membina campuran tersebut?
6.Nyatakan satu fungsi aluminium.
7. Mengapakah air dikategorikan sebagai sebatian?                             KUIZ IBNU SINA 3
*merangkumi soalan dari Bab 5(Udara di Sekeliling Kita) dan 6  (Sumber-sumber Tenaga) Sains Tingkatan 1
Set soalan ini mengandungi 6 soalan sahaja.
1. Senaraikan komposisi udara dan peratusannya.
Diagram 1
2.Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dari eksperiemen di Diagram 1?
3.Senarai 8 bentuk-bentuk tenaga.
Kincir angin di Belanda
4. Apakah sumber tenaga yang digunakan oleh kincir angin ini ?
Diagram 3
5. Apakah bentuk tenaga yang dimiliki oleh seekor burung yang sedang terbang?
Diagram 4
6. Nyatakan bentuk tenaga yang dimiliki oleh pembaris di Diagram 4.                                 KUIZ IBNU SINA 4
*merangkumi soalan dari Bab 7( Haba) Sains Tingkatan 1
Set soalan ini mengandungi 4 soalan sahaja.
1. Nyatakan  2 sumber tenaga haba.
2. Lengkapkan pernyataan di bawah ini.
    Sesuatu objek ______________________ apabila dipanaskan dan akan ________________ apabila disejukkan.
Diagram 1
3. Namakan fenomena semulajadi  di  Diagram 1 yang disebabkan oleh pemindahan haba .

4. Namakan 2  bahan konduktor haba dan penebat haba.

5.Apakah unit SI bagi suhu?SEKIAN..SOALAN BAGI KEKEMPAT-EMPAT KUIZ IBNU SINA TAMAT
SELAMAT MENJAWAB DAN HANTAR JAWAPAN ANDA KEPADA CIKGU MAZIRAH ATAU CIKGU MAZNITA PADA ATAU SELEWAT-LEWATNYA PADA 15.10.2012

Tiada ulasan:

Catat Ulasan